Werk in Uitvoering

INNOVEA is een jong, dynamisch en vooruitstrevend bedrijf waarbij de focus ligt op de integrale aanpak van verkeerstechnische vraagstukken. Op dit moment werkt INNOVEA aan een concept waarbij de verkeerstechnische markt samen met de overheid één integrale oplossing heeft voor alle grootschalige omleidingen en afsluitingen van rijks- en provinciale wegen. Deze oplossing moet leiden tot een efficiëntere afstemming van de projecten en minder verkeershinder tijdens de uitvoering van wegwerkzaamheden.

Leave a Comment