Verkeersfasering

Logo - VerkeersfaseringHoe kunnen de bouwactiviteiten op een veilige manier worden uitgevoerd zonder dat daarbij de veiligheid van de wegwerker én de weggebruiker in gevaar komt? Welke richtlijnen dienen te worden gehanteerd? Hoe houdt u rekening met alle belangen van zowel opdrachtgever, opdrachtnemer als ook interne partijen? En welke eisen hebben de hulpdiensten die een belangrijke schakel vormen in een zo’n veilig mogelijke verkeersfasering? Veel vragen waar Verkeersfasering.nl hét antwoord op heeft.

Een verkeersfasering is een tijdelijke verkeersmaatregel die enkele weken tot enkele maanden op de weg staat waarbij het wegverkeer rekening moet houden met tijdelijke omstandigheden en vaak een aangepaste toegestane snelheid mag rijden. Alle onderdelen in deze verkeersfasering moeten zodanig op elkaar zijn afgestemd dat deze nog blijven voldoen aan de voorgeschreven richtlijnen ‘Maatregelen op autosnelwegen – Werk in Uitvoering 96a’. Kennis en interpretatie van de richtlijnen is van groot belang.

Aan de opdrachtnemer zijde is het van belang om te weten wat er nu echt wordt gebouwd. Op welke wijze gaan de bouwers hier mee aan de slag en het doorgronden van deze plannen zijn dan ook van cruciaal belang. Civieltechnisch inzicht is hierbij van groot belang en vormt de basis voor het uitwerken van de meest geschikte verkeersfasering.

Verkeersfasering.nl helpt u bij het ontwerpen van de benodigde verkeersmaatregelen, zorgt voor de juiste voorbereidingen en kan tevens een goede vertaling maken naar de praktijk. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met INNOVEA.

foto collage verkeersfasering