Veilige Berm

Logo - VeiligeBermHet veilig inrichten van bermen is meer dan alleen het plaatsen van geleiderail. Er komt veel meer bij kijken. Expertise is cruciaal bij grote vraagstukken om de (rijks)weg veilig in te richten. Het belangrijkste onderdeel is het juist toepassen van de CROW richtlijnen. Deze richtlijnen geven echter niet op alle vraagstukken antwoord.

Infosheet - VeiligeBerm.nl - v1.0 150310 - 1024x724Kennis delen
VeiligeBerm.nl helpt u bij de kennisvergroting in uw organisatie en heeft een infosheet uitgebracht om de beschikbare informatie op een eenvoudige wijze te kunnen delen. Tien jaar ervaring met het veilig inrichten van bermen is gebundeld in één overzichtelijk document. Open hier de Infosheet VeiligeBerm.nl in pdf.

PDF Infosheet – VeiligeBerm.nl

 

 

 

 

Win-win situatie
Een veilige berm dient voor iedereen een win-win situatie te zijn. De weggebruiker moet veilig over de weg kunnen rijden, waarbij de berm veilig ingericht is, zodat bij een ongeluk de kans op letsel minimaal is. In het meest optimale geval is dit een brede, draagkrachtige berm zonder obstakels. In Nederland is die ruimte helaas niet altijd aanwezig en bevinden zich obstakels langs de weg. Deze obstakels dienen zo ver mogelijk van het verkeer geplaatst te worden. In een dergelijke situatie is een flexibele geleiderail wenselijk.  Hoe dichter de obstakels bij het verkeer staan, hoe zwaarder en stugger de geleiderail of bermbeveiliging moet zijn.

Advies & Ontwerp
VeiligeBerm.nl adviseert over het plaatsen en ontwerpen van geleiderail, maar helpt ook bij de juiste afwegingen in het voortraject zoals investering in het verplaatsen obstakels, afwerking talud, draagkracht van de ondergrond etc.  Immers hoe stugger de bermbeveiliging is uitgevoerd, hoe groter de kans op zwaarder letsel. Daarnaast is er financieel voordeel wanneer er minder of geen bermbeveiliging wordt geplaatst.

A2 DB-EHV 1VeiligeBerm.nl verzorgt een compleet advies en ontwerp op maat. Met dit advies weet u exact hoe u de berm het meest veilig en economisch in kan richten. Hierbij is een indicatie mogelijk van de te verwachte kosten of een trade-off matrix met de diverse mogelijkheden. Om het hoogste rendement te behalen, betrekt u VeiligeBerm.nl al in de VO-fase (Voorlopig Ontwerp).

Het ontwerp op maat bestaat uit een plaatsingstabel, waardoor de aannemer exact weet wat er nodig is, op welke plaats de geleiderail moet komen en welke kosten er mee gemoeid zijn. Plaatsingstabellen zijn noodzakelijk waarmee aangetoond kan worden dat aan alle eisen uit het contract wordt voldaan.

SCB eisen
VeiligeBerm.nl kan de eisen uit het contract screenen en direct toepassen in het ontwerp en advies en heeft ruime ervaring op dit gebied.

Meer weten?
Neem contact op met INNOVEA.Logo - INNOVEA 800