Provinciale wegen kunnen veiliger

De ANWB heeft Provinciale politici erop gewezen dat de Provinciale wegen een stuk veiliger kunnen. Daarbij staan de bomen vaak binnen de obstakelvrije zone en ook de sloten liggen te dicht naast te weg. Met relatief kleine aanpassingen kunnen de bermen veiliger worden gemaakt. Zie het artikel van Omroep Brabant.

INNOVEA staat pal achter deze zienswijze en zij kan gericht advies geven om de verkeersveiligheid op deze Provinciale wegen te vergroten. Op de website veiligeberm.nl kunt hier meer over lezen.