Impressie projecten

Rogier van Eeuwijk, eigenaar van INNOVEA, aan het woord over de projecten waar hij aan heeft gewerkt bij zijn voormalig werkgever.

Ombouw Randweg Eindhoven

ORE 1

Foto: Rogier

2006 – 2010 > “Ombouw van de Randweg Eindhoven tussen knooppunt Ekkersweijer en Leenderheide. Ik heb 4 jaar gewerkt aan een complex en in het oog springend project. Over een lengte van 17 kilometer is de A2, A58 en A67 uitgebreid met een parallelbaan. Ook alle knooppunten; Ekkersweijer, Batadorp, De Hogt en Leenderheide zijn compleet aangepast. Veel geleerd over de integrale projectaanpak en samenwerking. Vanwege een optimalisatie in het terugdringen van de verkeershinder ontving het projectteam een award van Rijkswaterstaat. Door onder andere het aanbrengen van een 3e rijstrook op de parallelrijbanen is de fasering geoptimaliseerd en is de verkeershinder met 1 jaar verkort. De doorstroming werd hierdoor verbeterd en de verkeershinder werd tot een minimum beperkt.

Een uitdagend project waar ik mijn kennis enorm heb vergroot als het gaat om: verkeersfaseringen, verkeersveiligheid, veilige inrichting van bermen, efficiënte bouwfaseringen, aandacht voor stakeholders en mobiliteitsmanagement.”

Spoedpakket E – Verbreding A2 en A58 bij Eindhoven

P20-27 1

Foto: Koef

2010 – 2011 > “Aansluitend aan het project Randweg Eindhoven is voor het project Spoedpakket E de A2 tussen Leenderheide en Valkenswaard verbreed en de A58 tussen Batadorp en Oirschot. In een korte periode is met een inventief verkeerssysteem deze rijksweg verbreed. Het verkeer ondervond hier nauwelijks verkeershinder van de werkzaamheden.”

Spoedpakket E – Verbreding A2/A76 knooppunt Kerensheide

P17 1

Foto: Peter Wijnands

2011 – 2012 > “Aanleg van een spitsstrook tussen knooppunt Kerensheide en Het Vonderen in Limburg. Met behulp van een vluchtstrookafzetting en enkele rijbaanbrede wegafsluitingen is de spitsstrook aangelegd. Daarna lag de focus op de ombouw van knooppunt Kerensheide. Met behulp circa 30 verkeersfaseringen is het complete knooppunt omgebouwd en een fly-over van circa 500m aangelegd. Ook hier is de verkeershinder tot een minimum beperkt. Met behulp van innovatieve en doordachte verkeerssystemen is er in een denktank een optimale samenwerking gevonden. Hierbij had iedere discipline zijn eigen inbreng en kon op deze manier een optimale invulling geven aan de werkzaamheden. Minder verkeershinder, efficiënte bouwfaseringen, bouwveiligheid en verkeersveiligheid stonden ook bij dit project hoog op de agenda.”

Spoedpakket E – Uitbreiding A2 ‘s-Hertogenbosch – Eindhoven

P19 1

Foto: Rogier

2012 – 2013 > “Het project Spoedpakket E bestond uit 4 grote wegenbouwprojecten. De laatste, de verbreding van de A2 tussen ’s-Hertogenbosch en Eindhoven over een lengte van 2x 30 kilometer is voltooid in een tijdsbestek van 2 jaar. In deze periode is de afdeling verkeerstechniek naar een hoog niveau getild. Kostenefficiëntie door innovatieve oplossingen op  verkeerssystemen en de veilige inrichting van de bermen. Er werden geen concessies gedaan als het gaat om verkeersveiligheid tijdens de wegwerkzaamheden.

Er was veelvuldige afstemming met de wegbeheerder van Rijkswaterstaat, provincie en gemeentes. De vertegenwoordigers van de Veiligheidsregio waren aanwezig om mee te denken over optimale verkeersfaseringen. Zo werden de wensen van de hulpdiensten gewaarborgd. Bij dit project werkte het verkeersmanagement optimaal.”

A20/A4 – Aanleg A4 Delft – Schiedam

A4 1

Foto: Rogier

2013 – 2014 > “Bij de aanleg van de nieuwe A4 is er tussen Schiedam en Vlaardingen een nieuwe landtunnel gebouwd van 2 kilometer lang. Daarnaast is knooppunt Kethelplein compleet omgebouwd voor toekomstbestendige doeleinden en de aansluiting op de nieuwe A4 richting Delft. In deze periode is vooral aandacht geschonken aan de nog resterende verkeersfaseringen op knooppunt Kethelplein welke in een gezamenlijke IVOD afsluiting gerealiseerd zijn. Er is veel bereikt op planningsmanagement en risicomanagement ten aanzien van de faseringen met strakke deadline. Het respect voor elkaars belang was hier cruciaal. Goede communicatie met de omgeving was bij dit project van groot belang. Het verkeer ondervond weinig verkeershinder door de werkzaamheden. Mooi voorbeeld van een project met goede integrale samenwerking tussen partners en collega-aannemers.”