Provinciale wegen kunnen veiliger

De ANWB heeft Provinciale politici erop gewezen dat de Provinciale wegen een stuk veiliger kunnen. Daarbij staan de bomen vaak binnen de obstakelvrije zone en ook de sloten liggen te dicht naast te weg. Met relatief kleine aanpassingen kunnen de bermen veiliger worden gemaakt. Zie het artikel van Omroep Brabant.

INNOVEA staat pal achter deze zienswijze en zij kan gericht advies geven om de verkeersveiligheid op deze Provinciale wegen te vergroten. Op de website veiligeberm.nl kunt hier meer over lezen.

INNOVEA.nl in ontwikkeling

Er wordt nog steeds hard gewerkt aan de inhoud en lay-out van deze website. Momenteel vinden er dagelijks kleine en grote aanpassingen plaats om de informatie op deze website te verbeteren. Tevens word je hier ook op de hoogte gehouden van de voortgang van het project waar INNOVEA momenteel druk mee aan de slag is gegaan. Zodra er meer nieuws is kun je dit hier lezen.

Werk in Uitvoering

INNOVEA is een jong, dynamisch en vooruitstrevend bedrijf waarbij de focus ligt op de integrale aanpak van verkeerstechnische vraagstukken. Op dit moment werkt INNOVEA aan een concept waarbij de verkeerstechnische markt samen met de overheid één integrale oplossing heeft voor alle grootschalige omleidingen en afsluitingen van rijks- en provinciale wegen. Deze oplossing moet leiden tot een efficiëntere afstemming van de projecten en minder verkeershinder tijdens de uitvoering van wegwerkzaamheden.