INNOVEA staat voor Innovatief Verkeerstechnisch Advies. INNOVEA is pionier in de verkeerstechniek en legt de focus op de integrale aanpak van verkeerstechnische vraagstukken. Denk aan de samenwerking bij grootschalige omleidingen en afsluitingen van rijks- en provinciale wegen. Door de verkeerstechnische markt en overheid samen te brengen, zijn beide partijen beter in staat om efficiënt te werken. De juiste afstemming bij grote verkeerstechnische projecten zorgt voor lagere kosten en minder verkeershinder tijdens wegwerkzaamheden voor de weggebruiker.

INNOVEA werkt continu aan de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Klik op de logo’s hieronder voor meer informatie.

Logo - De Wegwerkmanager - button website - kleinLogo - VeiligeBerm - button website - kleinLogo - Verkeersfasering - button website - klein